REGULAMIN KONKURSU NESPRESSO NA DZIEŃ MAMY

KONKURS Z OKAZJI DNIA MATKI

#whatelsemum

 

Regulamin:

 

 1. Organizatorem konkursu jest Ekskluzywny Menel oraz marka Nespresso.
 2. Fundatorem nagrody jest marka Nespresso.
 3. Czas trwania konkursu 21 – 25.05.2017 do północy.
 4. Celem konkursu jest wyłonienie 1 osoby, której zgłoszenie – zdjęcie spełniają wszystkie kryteria konkursu.
  1. Zrepostuj zdjęcie konkursowe z ekspresem na swoim Instagramie (Twój profil musi być publiczny na czas trwania konkursu i rozdania nagród)
  2. Oznacz zdjęcie @ekskluzywny_menel a w opisie zdjęcia użyj hashtag: #whatelsemum
  3. Zdjęcie możesz udostępniać do 25.05.2017 do północy
  4. 05.2017 @ekskluzywnymenel wybierze 1 osobę, która spełnia kryteria konkursu.
  5. Laureatka/Laureat otrzyma prywatną wiadomość na Instagramie.
  6. Laureatka/Laureat otrzyma nagrodę w postaci ekspresu do kawy na kwotę 1399 zł.
 5. Hashtag obowiązujący podczas konkursu, ułatwiający Organizatorom odnalezienie zdjęcia spełniającego wymogi jest #whatelsemum #ekskluzywnymenel
 6. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych przez Ekskluzywnego Menela oraz Nespresso w celach marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r.).


 7. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.
 8. Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w rozdaniu. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
 9. Nagroda zostanie przyznana przez Komisję Konkursową, która dnia. 26.05 podczas obrad wyłoni zwycięzce konkursu.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

                      

 

 

 

Pytania o męskość Zamów
Pytania o męskość - okładki Pytania o męskość - okładki Pytania o męskość - okładki Zamów